Kulağa küpe sözler

Güncel geçerli koruyucu beş ilaç var: Avonex, Betaferon, Rebif, Tysabri, Novantrone'dur.

İlerleyici MS'de yağ düşürücü ilaçlar (Statinler) yararlı olabilir!

Statinlerin multipl skleroz tedavisindeki yararını inceleyen çalışmaların sonuçları geneline bakıldığında çelişkilidir. MS-STAT faz II çalışmada yüksek doz simvastatin’in sekonder progresif multipl sklerozdaki yararı araştırıldı. Sekonder progresif MS’li 140 hasta 80 mg simvastatin veya plasebo kollarına randomize edildi. Ortalama yıllık beyin küçülmesi (atrofi) hızı simvastatin kolunda daha düşük bulundu (%0.288’e karşı %0.584, gruplar arası düzeltilmiş fark yıllık  %0.254, p=0.003). Araştırmacılar statinlerin progresif MS tedavisinde yağ düşürücü ilaçların bir seçenek olabileceğini ve büyük faz III çalışmalarında denenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Devamını oku...

Multipl Skleroz ve Aşılar: ne zaman, nasıl, hangisi?

Hala birçok infeksiyöz ajanın direkt veya indirekt patojenik rolü tartışmalı olsa da, infeksiyon epizodu boyunca MS alevlenmelerinin oluştuğu gösterilmiştir ve bu infeksiyonlardan aşılanma ile korunulabilir. Ancak MS’li hastalarda aşılarla ilgili, özellikle aşılanma sonrası artmış atak riski olmak üzere, birçok konuda soru işaretleri mevcuttur. Vaka sunumları bazında, hepatit B aşısı ile atak sıklığındaki artış arasında ilişkinin varlığını düşündüren yayınlar mevcuttur. İnfluenza ve diğer aşılar ile ilgili de bildirimler vardır. Sadece vaka sunumlarından yola çıkarak kesin bir kanıya varmak doğru gözükmemektedir, çünkü yayınlanan vakalardaki aşı sonrası atakla ilgili zamansal ilişki tamamen tesadüfi de olabilir. Hepatit B dışında santral sinir sistemi demiyelinizasyonunda risk faktörü olabilecek diğer aşılar için yayınlanmış araştırma sayısı çok azdır.

Devamını oku...

Multipl Skleroz ve Diş Tedavisi

MS hastalarında diş tedavisindeki en önemli tartışılan konulardan birisi amalgamlardaki civa içeriğidir. 1980’lerin başında amalgamların içindeki civanın atak sıklığını arttırdığı düşünülmüştür. Bu görüş anektodal vakalarda civa içeren amalgamın değiştirilip yerine civa içermeyen materyalin konulmasıyla hastanın şikayetlerin düzelmesi üzerine dayanmaktaydı. Ancak zaman içinde bunun koinsidental bir olay veya plasebo etkisi olduğu görüşü hakimiyet kazandı.

Devamını oku...

Gebelik ve Multipl Skleroz: Ne Kadar Risk?

Multipl sklerozlu hastaların üçte ikisinin doğurganlık çağındaki kadınlar olması ve hastalığın vakaların yaklaşık %10’unda gebelik döneminde başlaması, gebeliğin MS üzerine etkisinin uzun yıllardır araştırılması ve tartışılmasına neden olmuştur. 1950’li yılların sonuna kadar sadece vaka bildirimleri ve kısıtlı retrospektif çalışmalara dayanılarak, gebeliğin hastalığın prognozunu kötüleştirdiğine inanıldığından, hastalara gebe kalmamaları önerilirdi. İlk kez 1948 yılında Douglas ve Jorgensen tarafından, vaka sunumu analizleri esas alınarak yapılan çalışmada; MS’in gebelik ve fetus üzerinde zararlı etkisi olmadığı ve daha önceden kabul edilenin aksine MS’li hastalarda gebeliği sonlandırmanın gerekmediği gösterilmiştir.

Devamını oku...

Gebelikte Multipl Skleroz Tedavisi

Relapslarla giden multipl skleroz (RRMS)’da atak sıklığını %30 oranında azaltan hastalık düzenleyici tedavilerin [interferon β (IFNβ) veya glatiramer asetat] gebelik öncesi kesilmesi önerilir. İnterferon β ve glatiramer asetatın gebelik boyunca kullanımına bağlı etkiler konusunda veriler kısıtlıdır. Literatürde hayvan modelinde ve 13 RRMS hastasındaki gözlenen bulgular glatiramer asetatın gebelik boyunca kullanılmasının herhangi bir yan etki oluşturmadığı yönündedir. İnterferon β ile yapılan çalışmalarda da uzun dönem etkiler ile ilgili bilgi olmasa da, gebeliğin erken döneminde kullanımının anlamlı yan etkiye yol açmadığı gösterilmiştir.

Devamını oku...

Emzirme ve Doğum Sonrası Dönemde Atak Tedavisi Nasıl Olmalı?

Emzirmenin postpartum ataklar üzerindeki etkisi hala tartışmalıdır. Emzirmenin RRMS’li hastalarda IFNγ üreten CD4+ T hücrelerini normal seviyelere getirdiği gösterilmiştir ki bu, hipotetik olarak, RRMS’li hastalarda emzirme döneminde proinflamatuar cevabın azaldığını ve buna bağlı atak sıklığının da azalabileceğine işaret eder. 2009 yılında yapılan iki çalışmada en az 2 ay emziren MS’li kadınlarda postpartum atak sıklığının azaldığı gösterilmiştir. 2010 yılında yapılan geniş kapsamlı prospektif bir çalışmada postpartum dönemde emzirmeyen veya 2 aydan daha az emziren kadınlarda atak sıklığının arttığı gösterilmiş, ama istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Devamını oku...

eMeS Aktif'e Hoş geldiniz...

MS-Aktif web sitesine hoş geldiniz! Amacımız, eMeS-Aktif'i multipl skleroz (MS) hastaları ve yakınları için aktif bir ortam yapmak, Türkiye'nin EN BÜYÜK eMeS topluluğunu oluşturmaktır. Bunun yanında, hastaların sorularına ve sorunlarına cevap vermek ya da cevap arama yollarını göstermek diğer bir amacımız. Bilindiği üzere, eMeS hastalığı uzun süreçli bir hastalıktır ve özellikle genç kişileri etkiler. Bu nedenle tanı almış hastalar bu hastalıkla beraber bir ömür geçirirler. Bir ömür geçirilecek hastalığı, hastalara en iyi şekilde öğretmek ve aktarmak gerektiğini düşünüyoruz.  

Devamını oku...

MS Hakkında A'dan Z'ye Her Şey!