Kulağa küpe sözler

"...düşündüm ki yalnızlık.. yoktur. Yüreğin varsa, yalnız değilsin. Gönlün varsa.. seni yalnız bırakmaz.. hele aklın..? Aklın varsa zaten başına bela olur, istesen de yalnız kalamazsın.. istesen de." Yunus Emre, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun yazdığı bir oyun

eMeS Aktif'e Hoş geldiniz...

MS-Aktif web sitesine hoş geldiniz! Amacımız, eMeS-Aktif'i multipl skleroz (MS) hastaları ve yakınları için aktif bir ortam yapmak, Türkiye'nin EN BÜYÜK eMeS topluluğunu oluşturmaktır. Bunun yanında, hastaların sorularına ve sorunlarına cevap vermek ya da cevap arama yollarını göstermek diğer bir amacımız. Bilindiği üzere, eMeS hastalığı uzun süreçli bir hastalıktır ve özellikle genç kişileri etkiler. Bu nedenle tanı almış hastalar bu hastalıkla beraber bir ömür geçirirler. Bir ömür geçirilecek hastalığı, hastalara en iyi şekilde öğretmek ve aktarmak gerektiğini düşünüyoruz.  

Devamını oku...

Dünya genelinde kaç kişi MS hastası?

Beyin ve omuriliği etkileyen bir bağışıklık hastalığı olan MS, bağışıklık sisteminin kişinin kendi hücrelerini tanımayıp vücuda yabancı madde girdiğini sanarak yok etmeye çalışması sonucu vücudun kendine zarar vermesi olarak açıklanıyor. Genzyme, çok ciddi bir hastalık olan MS tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirmeye odaklanan araştırmalar için dünyanın en büyük ve en geniş kapsamlı MS programlarını yürüten Cleveland Clinic ile işbirliği başlatıyor. En az 5 yıl süreli olmak üzere  başlayan işbirliği, Genzyme ve Cleveland Clinic araştırmacılarından oluşan ortak bir yönetim komitesi tarafından yönetilecek.

Devamını oku...

İlerleyici MS'de yağ düşürücü ilaçlar yararlı olabilir!

Statinlerin multipl skleroz tedavisindeki yararını inceleyen çalışmaların sonuçları geneline bakıldığında çelişkilidir. MS-STAT faz II çalışmada yüksek doz simvastatin’in sekonder progresif multipl sklerozdaki yararı araştırıldı. Sekonder progresif MS’li 140 hasta 80 mg simvastatin veya plasebo kollarına randomize edildi. Ortalama yıllık beyin küçülmesi (atrofi) hızı simvastatin kolunda daha düşük bulundu (%0.288’e karşı %0.584, gruplar arası düzeltilmiş fark yıllık  %0.254, p=0.003). Araştırmacılar statinlerin progresif MS tedavisinde yağ düşürücü ilaçların bir seçenek olabileceğini ve büyük faz III çalışmalarında denenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Devamını oku...

Multipl Skleroz ve Aşılar: ne zaman, nasıl, hangisi?

Hala birçok infeksiyöz ajanın direkt veya indirekt patojenik rolü tartışmalı olsa da, infeksiyon epizodu boyunca MS alevlenmelerinin oluştuğu gösterilmiştir ve bu infeksiyonlardan aşılanma ile korunulabilir. Ancak MS’li hastalarda aşılarla ilgili, özellikle aşılanma sonrası artmış atak riski olmak üzere, birçok konuda soru işaretleri mevcuttur. Vaka sunumları bazında, hepatit B aşısı ile atak sıklığındaki artış arasında ilişkinin varlığını düşündüren yayınlar mevcuttur. İnfluenza ve diğer aşılar ile ilgili de bildirimler vardır. Sadece vaka sunumlarından yola çıkarak kesin bir kanıya varmak doğru gözükmemektedir, çünkü yayınlanan vakalardaki aşı sonrası atakla ilgili zamansal ilişki tamamen tesadüfi de olabilir. Hepatit B dışında santral sinir sistemi demiyelinizasyonunda risk faktörü olabilecek diğer aşılar için yayınlanmış araştırma sayısı çok azdır.

Devamını oku...

Gebelik ve Multipl Skleroz: Ne Kadar Risk?

Multipl sklerozlu hastaların üçte ikisinin doğurganlık çağındaki kadınlar olması ve hastalığın vakaların yaklaşık %10’unda gebelik döneminde başlaması, gebeliğin MS üzerine etkisinin uzun yıllardır araştırılması ve tartışılmasına neden olmuştur. 1950’li yılların sonuna kadar sadece vaka bildirimleri ve kısıtlı retrospektif çalışmalara dayanılarak, gebeliğin hastalığın prognozunu kötüleştirdiğine inanıldığından, hastalara gebe kalmamaları önerilirdi. İlk kez 1948 yılında Douglas ve Jorgensen tarafından, vaka sunumu analizleri esas alınarak yapılan çalışmada; MS’in gebelik ve fetus üzerinde zararlı etkisi olmadığı ve daha önceden kabul edilenin aksine MS’li hastalarda gebeliği sonlandırmanın gerekmediği gösterilmiştir.

Devamını oku...

Emzirme ve Doğum Sonrası Dönemde Atak Tedavisi Nasıl Olmalı?

Emzirmenin postpartum ataklar üzerindeki etkisi hala tartışmalıdır. Emzirmenin RRMS’li hastalarda IFNγ üreten CD4+ T hücrelerini normal seviyelere getirdiği gösterilmiştir ki bu, hipotetik olarak, RRMS’li hastalarda emzirme döneminde proinflamatuar cevabın azaldığını ve buna bağlı atak sıklığının da azalabileceğine işaret eder. 2009 yılında yapılan iki çalışmada en az 2 ay emziren MS’li kadınlarda postpartum atak sıklığının azaldığı gösterilmiştir. 2010 yılında yapılan geniş kapsamlı prospektif bir çalışmada postpartum dönemde emzirmeyen veya 2 aydan daha az emziren kadınlarda atak sıklığının arttığı gösterilmiş, ama istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Devamını oku...

MS ile yaşamın en iyi destekçisi egzersiz

İzmir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fadime Küçük, Türkiye’de 40 bin tanı almış, 40 bin tane de tanısı henüz konmamış ancak Multipl Skleroz (MS) olduğu tahmin edilen hasta bulunduğunu, bu hastalar için egzersizin önemli bir tedavi destekleyicisi olduğunu söyledi. Fizik tedavinin, tanı koyulduğu andan itibaren önerildiğini hatırlatan Küçük, "Özellikle atak dönemlerinde solunum egzersizleri ve yatak içinde yapılan egzersizler önerilir. Bunun yanında vücut sıcaklığını arttırmayan su içi egzersizler de önerilebilir" dedi. Türkiye Multipl Skleroz Derneği’nin 25’inci yılı nedeni ile düzenlenen ve Dolunay Soysert, Özgür Ozan ve Ferdi Akarnur gibi sevilen oyuncuların skeçleri ile destek verdiği 'Gülümseten Turne'ye konuk olan Yrd. Doç. Dr. Küçük, sahnede Dolunay Soysert ile yapılabilecek egzersizlerden örnekler sundu.

Devamını oku...

MS hastalığında yeni bir tedavi ümidi!

MS hastalığı nedeniyle sinirlerin etrafında miyelin denen yalıtıcı maddenin zarar görmesi sonucu sinirlerin uyarıları iletme kabiliyeti azalıyor ve bu da yorgunluk ve denge kaybına neden oluyor. Cell Stem Cell dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre hayvanlar üzerinde yapılan testlerde deri hücreleri zarar gören miyelini tedavi edebiliyor. Uzmanlar bu tür tedavilere acil ihtiyaç olduğunu söylüyor. Elektrik kablolarının etrafındaki plastik gibi sinirler de miyelin denen bir protein ile çevrili.

Devamını oku...

Multipl Skleroz ve Diş Tedavisi

MS hastalarında diş tedavisindeki en önemli tartışılan konulardan birisi amalgamlardaki civa içeriğidir. 1980’lerin başında amalgamların içindeki civanın atak sıklığını arttırdığı düşünülmüştür. Bu görüş anektodal vakalarda civa içeren amalgamın değiştirilip yerine civa içermeyen materyalin konulmasıyla hastanın şikayetlerin düzelmesi üzerine dayanmaktaydı. Ancak zaman içinde bunun koinsidental bir olay veya plasebo etkisi olduğu görüşü hakimiyet kazandı.

Devamını oku...

Gebelikte Multipl Skleroz Tedavisi

Relapslarla giden multipl skleroz (RRMS)’da atak sıklığını %30 oranında azaltan hastalık düzenleyici tedavilerin [interferon β (IFNβ) veya glatiramer asetat] gebelik öncesi kesilmesi önerilir. İnterferon β ve glatiramer asetatın gebelik boyunca kullanımına bağlı etkiler konusunda veriler kısıtlıdır. Literatürde hayvan modelinde ve 13 RRMS hastasındaki gözlenen bulgular glatiramer asetatın gebelik boyunca kullanılmasının herhangi bir yan etki oluşturmadığı yönündedir. İnterferon β ile yapılan çalışmalarda da uzun dönem etkiler ile ilgili bilgi olmasa da, gebeliğin erken döneminde kullanımının anlamlı yan etkiye yol açmadığı gösterilmiştir.

Devamını oku...

İnterferonlar ile Etkileşebilen Bitkisel Destek Tedavileri

İnterferonlar (Avonex, Betaferon, Rebif) MS hastalarının, ataklarını durdurmak, uzun dönemde özürlülüğü azaltmak ya da engellemek için kullanılmaktadır. Bu ilaçlar karaciğer üzerine zedeleyici etki yapabilirler. Bu nedenle kullanıldıklarında, 3-4 ayda bir karaciğer testlerinin (SGOT, SGPT ve GGT testleri) yapılması gerekir. Ek olarak kullanılan, bazı bitkisel destekler, karaciğer zedelenmesine eğilimi arttırlar. Bu nedenle, interferonlarla birlikte bazı bitkilerin alınması ciddi sakıncalar ortaya çıkarır. Karaciğer üzerine olabilecek zedeleyici etki ani, birden ortaya çıkabilir ve yaşamı tehdit edebilir.

Devamını oku...