Kulağa küpe sözler

Uzun süredir hayvan gibi yaşıyoruz ama bir melek gibi öleceğim; Tanrı ile yüzyüze geldiğimizde ne denli sevdiğimiz ölçüsüyle yargılanacağız Sevgi kendini kurban edebilmektir. | - Rahibe Teresa

eMeS tedavisinde bireye/kişiye özel tedavi dönemi!


İlaçların neden herkeste beklenen yararı sağlamadığı konusunda yıllardır hekimlerin verdiği yanıt şudur: “eee…, hastalık yoktur hasta vardır”. Yakında zamanda yapılan bir çalışma ile eMeS hastalarında, kişiye özgü genlerin tedaviye yanıt belirlediği tespit edildi. Bu “hastalık yoktur hasta vardır” ifadesinin genetik ifadesi oldu. İnterferon alan hastaların iki grubunda (ilaç alınca iyi yanıt veren, atakları duran ve ilaca rağmen atakları devam eden) yapılan DNA analizlerinde, farklı genler tespit edildi. İnterferon tedavisine rağmen, hastaların %50’ye yakınında ataklar devam eder. Bazı hastalar ise yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakmak zorunda kalır. 206 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, 2 yıllık takip sonunda, interferon alan hastaların 99’u tedaviye iyi yanıt verirken, 107 hastada iyi yanıt elde edilemedi. Atakları devam etti. Bu iki grubun DNA’larında yapılan çalışmalarda belirgin gen farklılıkları tespit edildi. Çalışmalar devam ediyor ve buradan çıkan sonuç, eMeS ile ilgili tedavilerin, önümüzdeki zamanlarda bireyselleşeceği. Her hastaya her ilacın verilmeyeceği.

Kaynak
Arch Neurol. 2008;65[3]:[doi:10.1001/archneurol.2008.47].