Kulağa küpe sözler

Anne ya da babadan birinin MS olması durumunda, çocuğun MS olma riski %3-5 kadardır. Bu oran genel toplum oranı olan %0.2'den biraz yüksektir.

EMG nedir ve nasıl yapılır?

EMG, elektromiyografi teriminin kısaltılmış adıdır. Kasların kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. Günlük kullanımında EMG incelemesi denildiğinde kas incelemesi anlamının yanısıra sinir incelemesinide içeren testler bütünü anlamına gelmektedir. 
Neden istenir ?
EMG ve sinir ileti incelemeleri sırasıyla omuriliğin ön boynuz hücreleri, sinir kökleri, sinir ağları, uç sinirler, sinir kas kavşağı ve kas hastalıklarının tanısını koymada kullanılan dolaylı bir yöntem olup uygulama kolaylığı nedeniyle çoğu zaman tek başına bazen de diğer yardımcı yöntemlerle (ör: görüntüleme teknikleri, kan biokimyası) olası en kesin tanıya götürmekte ya da hekimi tanı için doğrudan diğer yöntemlere (ör: biopsi, operasyonla sorunlu bölgenin direkt görülmesi) sevketmektedir. Sıklıkla bel ve boyun fitıklarının, uç sinirlerin belli noktalarda sıkışmasının neden olduğu ağrılı durumlarda ve his kusurlarında, kol ve bacak güçsüzlüklerinin görüldüğü bazı durumlarda, sınırlı veya yaygın kas erimelerinde sinir ve kasların ne kadar zarar gördüğünü ölçmek amacıyla kullanılır. 

EMG Nasıl Yapılır?
Kaslardaki sorunların tanısı için EMG incelemesinde iğneler kullanılır. Bu yüzden iğne EMG'si olarak da adlandırılır. Bu iğneler bilinen enjektör iğnelerinin içine çok ince bir tel konulması ile kayıt elektrodu haline getirilmişlerdir. Cihaza bağlı bir iğne ilk görüldüğünde elektrik verileceği korkusu uyandırır. Fakat iğne EMG incelemesinde herhangi bir elektriksel uyarı verilmez. Yalnız kaslarda normal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için kullanılır. Görsel incelemenin yanında aynı sinyaller hoparlör sayesinde işitilir hale getirilirler ve incelemeyi yapan doktorun değerlendirmesine önemli katkıları olur. 

İncelemenin süresi ne kadardır?
Süre 30 dakikadan 2 saate kadar uzayabilmektedir. Bu süre içerisinde hastanın mümkün olduğunca doktora yardımcı olması incelemenin daha sağlıklı olmasını sağlayacak, gereksiz uzamalara engel olacaktır. 

Yan Etkileri/riski Var mıdır?
Özellikle kalp piliniz (pacemaker) varsa, kan sulandırıcı olarak kumadin alıyorsanız, kan pıhtılaşması ile ilgili bozukluğunuz varsa mutlaka bunu EMG yapan hekime bildiriniz. EMG kalp pili olanlarda, pile yakın uygulandığında ayarlarını bozabilmekte ve coumadin alanlarda yapılan iğne EMG sırasında kas içi kanamalar olabilmektedir. Bunun yanında bulaşıcı hastalıklar (hepatit B, C ve AIDS) varsa mutlaka uygulayan hekimi uyarınız. İğne EMG’si yapılırken kullanılan iğneler sterildir ve size herhangi bir hastalık bulaştırması söz konusu değildir.